Vurdere risiko og planlegge tilpasningstiltak

Klimaendringene gjør det mer utfordrende å ta vare på kulturminner og kulturmiljø. Dette er en veileder for vurdering av klimarelatert risiko og planlegging av tilpasningstiltak. Veilederen ble utviklet som en del av samarbeidsprosjektet Adapt Northern Heritage – Tilpass kulturarv i nord.

Current View