Siste nytt

Pressemeldinger

Trafostasjonen ble til kaffebrenneri i Ålesund. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren.

Slik løser du nye krav i gamle bygg og anlegg

– Vi har laget en samling med eksempler til inspirasjon for alle som tenker på rehabilitering, ombygging og vedlikehold av kulturminner, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 6. april 2022 | Endret: 7. april 2022

Henningsvær ett steg nærmere Kongens bord

Kulturmiljøfredningen av Henningsvær ble fredag 25. mars sendt over til Klima- og miljødepartementet, som nå vil forberede fredningen for behandling hos Kongen i statsråd. – Dette betyr at vi er ett steg nærmere et vedtak, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 25. mars 2022 | Endret: 7. april 2022

18,7 millionar til fagutvikling i fartøyvernet

I 2022 får dei norske fartøyvernsentera og andre aktørar 18,7 millionar kroner i tilskot. Tilskot skal blant anna gå til forsking, rådgjeving, naudhamn, og formidling.

Publisert: 25. februar 2022 | Endret: 7. april 2022

Veien langs havet ved Uttakleiv i Lofoten

Tilskudd til frivillige lag som rydder vei for lokal historie

Riksantikvaren skal i år fordele 2,5 millioner kroner til frivillig arbeid med lokale, historiske ferdselsårer. Foreninger og lag kan søke via sin fylkeskommune eller Sametinget om tilskudd på inntil 100.000 kroner.

Publisert: 5. februar 2022 | Endret: 4. februar 2022

365 millionar i tilskot til kulturmiljø i 2022

– Kulturhistoriske spor gjev omgjevnadene våre særpreg og historisk djupne. I dag fordeler Riksantikvaren 365 millionar i tilskot til å ta vare på kulturminne og kulturmiljø. Dette er pengar som går til å sikre kulturmiljøverdiar. Samstundes bidreg dei til lokal verdiskaping og gjev ringverknader i form av arbeidsplassar og stoltheit over eigen kulturarv og tradisjon, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Publisert: 2. februar 2022 | Endret: 4. februar 2022

Vakre Kvamsøy kyrkje i Sogn er en av flere middelalderkirker i stein som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren.

Søk om kirkemidler

– Stortinget har bevilget en tilskuddspott på totalt 20 millioner til sikring av våre viktige kulturhistoriske kirkebygg, sier riksantikvar Hanna Geiran. – I år prioriterer vi søknader for tak, vegger og murer for å sikre våre verdifulle steinkirker fra middelalderen.

Publisert: 27. januar 2022 | Endret: 21. april 2022

Vil hindre brann i Norges 200 verneverdige trehusmiljøer

– Brannsikkerheten er svært varierende i den tette, verneverdige trehusbebyggelsen i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran.  – I verste fall kan en ødeleggende bybrann utvikle seg, og da kan liv, helse og uerstattelige kulturminner gå tapt.

Publisert: 18. januar 2022 | Endret: 30. september 2022

Landskap i Rogaland i nasjonalt register

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) er et register over landskap det knytter seg nasjonale interesser til. Landskap fra Rogaland er nå en del av dette registeret.

Publisert: 2. desember 2021 | Endret: 16. desember 2021

Kulturminneprisen 2021

Kvart år blir Riksantikvarens kulturminnepris delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for kulturminne. I dag vart det kunngjort at eigarane av Mølltunet (Møllstunet) i Geiranger får Riksantikvaren sin kulturminnepris 2021.

Publisert: 9. november 2021 | Endret: 11. mars 2022

Levbare byer for fremtiden

Uten historiske omgivelser mister byene sin identitet. – Riksantikvarens bystrategi er et bidrag til en bærekraftig kulturmiljøforvaltning. Strategien gir anbefalinger for hvordan kulturmiljøverdier kan brukes som en ressurs for å utvikle levbare byer og steder. Bruk og gjenbruk av eksisterende bygninger er også viktige klimatiltak for å redusere klimagassutslippene, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Publisert: 2. november 2021 | Endret: 17. desember 2021

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020