Siste nytt

Høringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Kunngjøring: Oppstart av områdefredning Bergenhus

Fredningen av området på og rundt Bergenhus festning, Sverresborg og Skuteviken skal bidra til bevaring av det fredete kulturmiljøet ved Bergenhus festning.

Publisert: 15. april 2024 | Endret: 16. april 2024

Det historiske lysthuset med dammen med siv på Spydeberg prestegård i Indre Østfold, i sommerhalvåret med grønt gress og blader på treet.
Høringer og kunngjøringer

Innspill til høring om veivalg for klimapolitikken

Riksantikvaren har gitt innspill til en overordnet høring av en rapport fra Klimautvalget 2025. Den utreder hvilke veivalg Norge står overfor for å nå klimamålene i 2050.

Publisert: 11. mars 2024 | Endret: 16. april 2024

Kraftstasjon på Tinfos på Notodden
Høringer og kunngjøringer

Nytt direktiv for bygninger gir endringer i energiloven

1. mars 2024 trer endringer i kraft i energiloven, som en konsekvens av at Bygningsenergidirektivet 2010 EPBD innføres i Norge. Riksantikvaren har gitt innspill til høringene som har vært holdt om bygningsenergidirektivet 2010 så langt

Publisert: 1. mars 2024 | Endret: 6. mars 2024

Skallan-Rå i Kvæfjord kommunei Troms. Vinterlig teiglandskap ved fjorden
Høringer og kunngjøringer

Ønsker innspill til bevaringsstrategi for landbruk

Riksantikvaren arbeider i 2024 med et forslag til bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljø. Forslaget sendes ut på høring 10. mai med høringsfrist 30. juni.

Publisert: 16. februar 2024 | Endret: 12. april 2024

Høringer og kunngjøringer

Høring: Fredningsforslag for Kistefos Træsliberi

Riksantikvaren sender nå forslaget om fredning av Kistefos Træsliberi på Jevnaker ut på høring. Høringsfristen er 1. april 2024.

Publisert: 9. februar 2024 | Endret: 12. april 2024

Høringer og kunngjøringer

Høringsforslag: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Nordland

Riksantikvaren sender nå utkast til rapport for Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Nordland på høring. Det er i alt forslag om 16 landskap i 17 kommuner. Vi ber om innspill til høringsutkastet innen 15. april 2024.

Publisert: 10. januar 2024 | Endret: 31. januar 2024

Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Fredningsforslag av låven på Tomta, Peistorpet.

Låven på Tomta, Peistorpet bærer en uvanlig stor mengde innrissede magiske symboler. Bruken av magiske symboler finnes på flere av kulturminnene, men omfanget gjør låven på eiendommen Tomta til et sjeldent kulturminne av nasjonal verdi. Høringsfrist er 1. februar 2024.

Publisert: 4. desember 2023 | Endret: 2. februar 2024

Oppstrøksprøver med linoljemaling på trepanel i oransje, rødt, hvitt og gult .
Høringer og kunngjøringer

Hørings­svar om miljø­merking av bygning­er

Riksantikvaren har levert høringssvar til Nordisk Miljømerkings forslag om reviderte krav til rehabilitering av bygninger.

Publisert: 2. november 2023 | Endret: 29. januar 2024

1 2 3 6

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 2. februar 2024