Brannsikring av fredet og verneverdig bebyggelse

Hvordan forebygge brann

Det viktigste arbeidet er å forebygge at en brann oppstår. Vi kan forhindre de fleste branner ved å være bevisste om farer, og ved å gjøre enkle tiltak.

Enkle tiltak

  • gode rutiner i forbindelse med bruk av åpen ild (gå aldri fra stearinlys eller åpen grue)
  • forbud mot røyking
  • fornuftig bruk av elektriske apparater (unngå skjøteledninger)
  • forsvarlig plassering av søppelkasser (gjerne låst fast)
  • fjerning av skrot og unødvendige gjenstander i og rundt bygningen
  • unngå tildekking av varmeovner
  • rutiner ved varme arbeider
  • sikker lagring av brennbart materiale
  • regelmessige kontroller av piper/ildsteder

Elektriske anlegg

Du bør prioritere utbedring av gamle elektriske anlegg. Det er også viktig med regelmessige kontroller av det elektriske anlegget. Termografering kan avdekke alvorlige feil på det elektriske anlegget.

Lynvern

Det elektriske anlegget må være sikret mot lyn (jording etc.). På større bygninger og bygninger som er særlig utsatt for lynnedslag, for eksempel kirker, bør det monteres et komplett utvendig lynvernanlegg.

Innbruddssikring

I bygninger der det kan være fare for at personer med onde hensikter vil tenne på bygningen (blant annet i kirker), kan det være nødvendig med innbruddsalarm, sikre låser og andre kriminalitetsforebyggende tiltak.

Brannsikring ved bygge- og vedlikeholdsarbeider

Svært mange branner oppstår i forbindelse med bygge- og vedlikeholdsarbeider. I slike tilfeller er brannsikkerheten ofte redusert ved at alarm- og slokkeanlegg kobles ut, samtidig som det foregår arbeider som kan forårsake brann. Lagring av byggematerialer og avfall samt at bygningen står åpen for uvedkomne gir økt brannrisiko.

Det er derfor viktig at alle som er involvert i et byggeprosjekt på fredede og verneverdige bygg setter seg inn i arbeidsinstruksen for bygningsmessige arbeider og undertegner en arbeidstillatelse.

Publisert: 26. februar 2021 | Endret: 20. oktober 2022