Sektorvise landsverneplaner og fredningsvedtak

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet eier et utvalg bygninger. Landsverneplanen for sektoren omfatter fire eiendommer. Tre av eiendommene ble fredet i 2013. Landsverneplanene for den enkelte eiendom og fredningsvedtakene finner du i oversikten under.

Veterinærinstituttet i Oslo Foto: Ukjent, Riksantivaren

Fredningsvedtak

Foruten eiendommer som er underlagt landsverneplanene for Bioforsk og Statsskog eier departementet tre eiendommer som nå er fredet.

Dette gjelder Sikkilsdalen hesteavlsseter i Nord-Fron kommune, Staur gård i Stange kommune og Veterinærinstituttet i Oslo kommune. 12 bygninger fredes i forskriften. Se pdf-dokumentene i oversikten på denne siden.

Fredningssaken har bakgrunn i landsverneplanen for Landbruks- og matdepartementet som ble utarbeidet i samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, Forsvarsbygg og Riksantikvaren. Landsverneplanprosjektet for Landbruks- og matdepartementet startet i 2005.

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 13. desember 2019