Sektorvise landsverneplaner og fredningsvedtak

Statsbygg

Bygningene og anleggene i landsverneplan for Statsbygg inneholder mange særegne og viktige, men også ulike, type eiendommer. Anleggene som er valgt ut til verneklasse 1, fredning, ligger spredt fra Arendal i sør til Tana i nord. Bygningene og anleggenes alder strekker seg fra 1600-tallet til ca. 1954.

Blaker Skanse, Høgskolen I Akershus Foto: Marte Oftedal, Riksantikvaren

Statsbygg har på oppdrag fra departementene utarbeidet landsverneplaner for barne- og familiesektoren, kunnskapssektoren, justis-, beredskaps- og politisektoren og for eiendomsmassen knyttet til eierdepartement KMD. I løpet av prosjektet er alle  eiendommene til Statsbygg vernevurdert.

Arbeidet med landsverneplanene avdekket at det er  verneverdige eiendommer i Statsbyggs portefølje som ikke naturlig hører hjemme i noen av de sektorvise landsverneplanene. Dette er enten fordi det er lenge siden eiendommen var i bruk av den opprinnelige sektoren, at eiendommen har hatt en omskiftelig sektortilknytning, eller fordi sektoren har så få eiendommer at det ikke er naturlig å utarbeide en egen verneplan.

Statsbygg har derfor samlet disse eiendommene i en egen plan som er bakgrunnen for forskriften.

Publisert: 13. desember 2019