Sektorvise landsverneplaner og fredningsvedtak

Helse- og omsorgsdepartementet

Landsverneplanen for helse- og omsorgsdepartementet inneholder en rekke spesialiserte anlegg for behandling av sykdommer. Selv om flere sykdommer er bekjempet, eksisterer mange av bygningene fortsatt. De er viktige for forståelsen av hvordan helsevesenet har endret seg gjennom tidene.

Kysthospitalet i Hagevik
Kysthospitalet I Hagevik ble oppført som tuberkulosesykehus spesielt etablert for skrofuløse barn. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Landsverneplanen for helse- og omsorgsdepartementet inneholder en rekke spesialiserte anlegg for behandling av sykdommer. Selv om flere sykdommer er bekjempet, eksisterer mange av bygningene fortsatt. De er viktige for forståelsen av hvordan helsevesenet har endret seg gjennom tidene.

Landsverneplanen inneholder både psykiatriske og somatiske institusjoner, i tillegg til spesialsykehus og boliger for ansatte.

Kulturminnene dekker historisk «det nye Norge» fra 1814 og fram til 1990-tallet.

Landsverneplanen

Landsverneplanen viser de viktigste kulturminnene innen helsesektoren. Disse kulturminnene har sektoren selv, sammen med blant andre Riksantikvaren, vært med på å velge ut. Formålet er at de utvalgte kulturhistoriske eiendommene skal bevares som viktige kulturminner som forteller om helsevesenets utvikling og historie.

Landsverneplanen har deretter dannet grunnlaget for utvalget av eiendommer som er fredet. 1964 enkeltminner fordelt på 246 anlegg er blitt vurdert.

Forsvarsbygg har utført arbeidet med landsverneplanen på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, i samarbeid med de regionale helseforetakene og Riksantikvaren.

Fredningsvedtak

Riksantikvaren vedtok SKE-forskriften kapittel 2, fredete eiendommer i landsverneplanen for Helse- og omsorgsdepartementet den 16. februar 2012.

Helse- og omsorgsdepartementet har 42 eiendommer som er omfattet av fredningen. For hovedparten av bygningene som er fredet, gjelder fredningen kun eksteriør.

I oversikten under finner du fredningsvedtakene for hver enkelt eiendom, gruppert etter de regionale helseforetakene (RHF):

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 9. mai 2022