Pressemelding

Pressemeldinger

Kulturarv-pris for trekurset.

Riksantikvaren og NTNU får europeisk kulturarv-pris

En prestisjetung kulturarv-pris for det internasjonale kurset i trekonservering er tildelt Riksantikvaren, NTNU og ICCROM fra Europa Nostra og EU-kommisjonen. – Sammen har vi har utdannet treeksperter til hele verden siden 80-tallet, sier riksantikvar Hanna Geiran, og det er en stor ære å få prisen.

Publisert: 30. juni 2022 | Endret: 30. september 2022

Kirkene våre skal få et eget bevaringsprogram.

Planlegger stor satsing på kirkene

Barne- og familiedepartementet har gitt Riksantikvaren i oppdrag å lage et forslag til bevaringsprogram for kirker.  – Vi foreslår et omfattende arbeid for å sette i stand både middelalderkirkene, kirker etter reformasjon 1537 og kirkene fra etter 1850, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 29. juni 2022 | Endret: 30. september 2022

Fjeldstad gård i Salangen

Riksantikvaren freder Fjeldstad gard i Salangen

– Dette er den første fredningen av kvenske kulturmiljøer sør i Troms, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Med Fjeldstad gard kan vi bevare viktig kvensk byggeskikk og kultur for fremtiden.

Publisert: 25. juni 2022 | Endret: 30. september 2022

Nasjonalt krigsminne fredet i Valdres

Riksantikvaren freder Bagnsbergene gard i Sør-Aurdal i Valdres, som er et usedvanlig godt bevart krigsminne med spor etter kamphandlinger under andre verdenskrig.

Publisert: 2. juni 2022 | Endret: 30. september 2022

Riksantikvaren freder fattighus for kvinner i Bergen

Riksantikvaren freder Stranges Stiftelse i Bergen, en sosial institusjon for kvinner gjennom mer enn 350 år. Bygningen fra 1751 ligger i et historisk bymiljø på Nordnes.

Publisert: 19. mai 2022 | Endret: 2. juni 2022

Bragernes torg i Drammen. Drammen er en av kommunene som får støtte til å lage en kulturmiljøplan i 2022.

8.8 millioner til kulturmiljøarbeid i kommunene

– Vi tildeler 8,8 millioner til arbeid med kulturminner i kommunene, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Etter årets tildeling har 95 prosent av landets kommuner fått støtte til å lage egne kulturmiljøplaner.

Publisert: 19. mai 2022 | Endret: 24. mai 2022

Disse kirkene får tilskudd i 2022

– Vi har nå fordelt 28,6 millioner i tilskudd til middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Det er store behov for sikring av tak, vegger og mur, og vi har valgt å gi tilskudd til 48 kirker.

Publisert: 6. mai 2022 | Endret: 20. juni 2023

Alterskapet i Ringsaker kirke

For første gang er landets kirkeskatter kartlagt

– For første gang har vi fått en komplett oversikt over tilstanden på kirkeskattene våre, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp). – Dette gir oss et godt grunnlag for å ta tak i vedlikeholdsbehovet i årene som kommer.

Publisert: 4. mai 2022 | Endret: 20. juni 2023

Endringer i NB!-registeret i Viken

Riksantikvaren har revidert NB!-registeret i Viken. Nå er endringene knyttet til kulturmiljøene av nasjonal interesse publisert.

Publisert: 8. april 2022 | Endret: 19. april 2022

Publisert: 15. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020