Fagseminar

Dagsseminar om verdensarv og planlegging

Urnes stavkirke Foto: Jiri Havran, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer til dagsseminar om verdensarv og planlegging

Arrangementet blir også strømmet.

Seminaret legger opp til å gi en bred gjennomgang av planlegging etter Plan- og bygningsloven og ulike sektorlover der hensyn til verdensarv må ivaretas og integreres i planleggingen. Vi vil også komme innom konsekvensutredninger for verdensarv (KUVA) knyttet til de ulike sakstypene som gjennomgås. Vi legger opp til bred deltagelse, erfaringsutveksling og diskusjon. Seminaret er forbeholdt deltagere fra fylkeskommuner, Statsforvalteren, kommuner og andre som arbeider med verdensarv, planlegging og ulike tiltak som faller utenfor Plan- og bygningsloven. Seminaret arrangeres dagen etter Riksantikvarens fagseminar om konsekvensutredninger og innføring i Miljødirektoratet og Riksantikvarens veileder M-1941. Kurset vil holdes på Litteraturhuset i Oslo, og er gratis.

Sjå sendinga frå seminaret her.

Programmet vil vare fra 08:30 – 17:00. Endelig program vil bli klart i starten av uke 35. Vi sender da også ut lenke på e-post til de som skal delta digitalt. 

Skjema for påmelding er nå stengt, men vi har plass til flere digitalt. Send oss en e-post på arrangement@ra.no – så melder vi deg på digital deltakelse.

Fastsatt

tor 31
Kl 08:30 august
2023
tor 31
Kl 17:00 august
2023