Fagseminar

TIK-seminar

Odda Smelteverk. Fram til nedlegginga i 2003 heldt produksjonen av cyanamid fram i dei opphavlege bygga frå tidleg 1900-tal, for si tid svært moderne industribygg med skjelettkonstruksjon i armert betong eller stål, og vegger utmura med tegl. Dei tidlegaste bygga er prega av eit tradisjonelt historiserande formspråk med vektlegging av dekor, medan fleire av bygga frå utvidinga av fabrikken i 1912 har eit meir moderne og funksjonsretta preg. Her ser vi skaltaket (bygg 54), inkl. knuse- og omlastingsstasjoner (bygg 55 og 56). Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer til fagseminar for tekniske og industrielle kulturmiljø (TIK)

Riksantikvaren inviterer til TIK-seminar 13.-14.juni 2023 på Odda smelteverk. Tema for årets seminar er «Tilstandsregistrering av tekniske og industrielle kulturminner». Seminaret vil også legge opp til en praktisk del med tilstandsregistrering i felt.

Odda Smelteverk representerer den kraftkrevende storindustrien, teknologi og samfunnsutvikling på begynnelsen av 1900-tallet, under perioden kjent som «den nye arbeidsdagen». Smelteverket ligger rett øst for Odda sentrum, langs elva Opo. Anlegget er sammensatt, og et godt eksempel på et stort og komplekst industrimiljø. Anlegget omfatter åtte fredete bygninger og objekter. Odda Smelteverk inngår i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

Tema og målgruppe
Riksantikvaren inviterer årlig til TIK-seminar, fagseminar om tekniske og industrielle kulturmiljø (TIK). Tema for årets seminar er «Tilstandsregistrering av tekniske og industrielle kulturminner». Den store variasjonen i hva som utgjør et teknisk og industrielt kulturminne, skaper utfordringer med å etablere et system for standardiserte tilstandsvurderinger. På seminaret vil vi derfor bruke tid på å gå bak systemene, med utgangspunkt i hva vi skal bruke tilstandsvurderingene til. Ofte vil dette være en kombinasjon av formål. Seminaret byr på faglige innlegg med konkrete eksempler fra industrielle anlegg. I tillegg legges det opp til gruppearbeid i felt, på smelteverket.

Til seminaret inviterer vi eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturmiljø, fylkeskommunene, øvrige samarbeidspartnere og interessenter. Seminaret er åpent for alle. Hensikten med seminaret er å styrke kompetansen innenfor fagfeltet. I år arrangerer vi seminaret i samarbeid med Fabrica Kulturminnetjenester og Vestland fylkeskommune, med bidrag fra aktører på Odda smelteverk.

Viktig informasjon om overnatting, og flere detaljer om programmet her!

Fristen for påmelding har nå gått ut. Har du spørsmål kan du gjerne kontakte oss på e-post: arrangement@ra.no

Fastsatt

tir 13
Kl 09:00 juni
2023
ons 14
Kl 16:00 juni
2023