Høstmøtet 2020 – digitalt

Korskirken Foto: May-Britt Håbjørg, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer til årets Høstmøte 11. november – digitalt i Teams.

Årets møte var opprinnelig lagt til Bodø 11. og 12. november men vil i år avvikles digitalt grunnet koronasituasjonen og smittevernhensyn.

For spørsmål om Høstmøtet, ta kontakt med Lise Evjen, epost: lise.evjen@ra.no telefon: 404 73 720

Benytt elektronisk skjema med tilsendt (i invitasjonen) passord for registrering.

Program Høstmøtet 2020

Fastsatt

ons 11
Kl 10:00 november
2020
ons 11
Kl 14:20 november
2020