Konferanse

Levende historiske byer – kulturarv og bærekraftige bysentra

Riksantikvaren i Estland og Norge inviterer til den strømmede konferansen “Levende historiske byer – kulturarv og bærekraftige bysentra”, fredag 27.august 2021.

Konferansen holdes i byen Lihula i Estland og er rettet mot lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre som er interesserte i «kulturarvbasert utvikling», en utvikling hvor kulturminner og kulturmiljø anerkjennes og brukes som ressurser i lokal utvikling.

Målet med konferansen er å starte en dialog på tvers av sektorer for å inspirere til og støtte opp om nettverk mellom deltakere og involverte land. På konferansen vil du blant annet høre om muligheter som ligger i sirkulærøkonomiske prinsipper for revitalisering av historiske bymiljøer.

Blant spørsmål som tas opp på konferansen er:

  • Hva er merverdien av å drive virksomhet i et historisk miljø?
  • Hva er de største utfordringene ved å revitalisere mindre byer og tettsteder?
  • Hvordan kan man støtte oppunder en bærekraftig utvikling av byer som preges av fraflytting?

Du vil blant annet høre representanter fra den norske Riksantikvaren fortelle om sine erfaringer knyttet til konferansens tema og Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, formidle sine tanker rundt sirkulærøkonomi og forvaltning av bygningsarv.

Program og påmelding
Se programmet her og registrer deg her – deltagelse er gratis. På programsiden vil du finne en lenke til det direktesendte arrangementet på selve konferansedagen.

Konferansen inngår i et større EØS-samarbeid
Konferansen inngår i det 30 måneders lange partnerskapsprosjektet «Historic Town Centers Revitalized Through Heritage-led Local Development». Deltakere i prosjektet er estiske og norske Riksantikvaren i tillegg til partnere fra begge land. Prosjektet omhandler flere prosjekter innenfor kulturmiljø i mindre byer og tettsteder. Målet med prosjektet er å øke bevisstheten om rollen kulturarven har for lokal identitet i by- og stedsutvikling og hvilket potensial som finnes. Dette innebærer blant annet å finne måter kulturarv bidrar til kulturell og økonomisk utvikling. I prosjektet finnes det flere partnerskap mellom norske og estiske aktører. Prosjektene omhandler blant annet temaer som bærekraftig utvikling av kulturmiljøer, revitalisering av historiske bymiljø og sesongbaserte aktiviteter for mindre byer som preges av fraflytting.

Spørsmål?
Har du spørsmål til prosjektet eller konferansen? Ta kontakt med prosjektleder Noelle Dahl-Poppe hos Riksantikvaren.

Mer informasjon
Mer informasjon om prosjektet finner du på Riksantikvarens nettside for prosjektet.

Fastsatt

fre 27
Kl 09:30 august
2021
fre 27
Kl 15:15 august
2021