Riksantikvartimen: Ny veileder fra miljøforvaltningen om konsekvensutredninger. Hva kan den brukes til?

Riksantikvartimen: Ny veileder fra miljøforvaltningen om konsekvensutredninger. Hva kan den brukes til?

Få med deg Riksantikvartimen annenhver torsdag fra kl. 9 til kl. 10. Vi vil vi ta opp aktuelle tema om kulturminner, kulturmiljø og landskap. Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe. Klikk her for å delta på webinaret

Kommende webinarer:

  • 11. februar  Kulturarv og friluftsliv som hånd i hanske
  • 25. februar  Materialvalg i verneverdige bygg
  • 11. mars  Det vi ikke vet om marinarkeologi

Spørsmål kan rettes til Line Bårdseng line.bardseng@ra.no eller Lise Evjen lise.evjen@ra.no

Fastsatt

tor 28
Kl 09:00 januar
2021
tor 28
Kl 10:00 januar
2021