Forum

Tilskuddsforum – rapportering for tilskudd og dispensasjoner i 2023

Birkelunden er ett av Norges freda kulturmiljø Foto: Google earth

Dette forumet vil handle om rapportering for tilskudd og dispensasjoner i 2023 – fartøyvern, bygg og anlegg, og fredete kulturmiljø. Riksantikvaren presenterer en oppsummering av hva Sametinget og regionalforvaltningen har svart i rapporteringen, og hvilke tendenser vi ser i dette. Arrangementet er i hovedsak for alle som arbeider innenfor kulturmiljøforvaltningen, og lenke deles i felles Team.

Ønsker du tilgang til teamet for forvaltningen, kontakt jorunn.elise.gunnestad@ra.no

Fastsatt

tor 14
Kl 09:30 mars
2024
tor 14
Kl 11:00 mars
2024