Eøs-prosjekt

Formidling av keramiske tradisjoner – Polen og Norge på «Den europeiske keramikkruten»

Bolesławiec er en historisk by i vestre del av Polen, best kjent for sin særegne keramikk basert på tradisjonelle håndverksmetoder med karakteristiske mønstre. Arkeologiske utgravinger viser at keramikkarbeid har vært en høyst utbredt aktivitet i området helt siden 1300-tallet. Prosjektet omfatter en restaurering av Pückler slott i Bolesławiec , som skal huse et nytt museum for keramikk. I samarbeid med blant annet Telemark museum, vil Bolesławiec og Porsgrunn bli medlemmer i det europeiske samarbeidsnettverket Den europeiske keramikkruten.

Publisert: 26. januar 2022 | Endret: 6. oktober 2023

Nærbilde av vakkert dekorert keramikk i blått, grønt og oransje.
Keramiske tradisjoner I Bolesławiec Bolesławiec er kjent for sin særegne keramikk basert på tradisjonelle håndverksmetoder med karakteristiske mønstre. Foto: Stock Photos from ABC PHOTO/Shutterstock

Om prosjektet

Bolesławiec by har, sammen med nabokommunene Nowogrodziec og Ołdrzychów, en lang keramisk historie. Arkeologiske funn tyder på at den keramiske virksomheten i regionen startet så tidlig som på 600-tallet, og en del av en etablert produksjonsvirksomhet fra 1300-tallet. De rundt 35 Bolesławiec-fabrikkene produserer steintøy basert på tradisjonelle håndverksmetoder med mønster som er karakteristiske for regionen. Denne typen keramikk, med sin internasjonalt gjenkjennelige håndstemplede dekor, er en viktig del av den polske og europeiske kulturarven 

Det keramiske museet i Bolesławiec har i dag sin virksomhet fordelt på to lokaler, som ikke er egnet for å ivareta verken objektene eller de besøkende på en tilfredsstillende måte. Nå skal det historiske Pückler slott bli restaurert og tilpasset for å kunne brukes som nye museumslokaler. Dette vil også føre til en bedre ressursbruk, med klimasmarte løsninger. 

Norsk partner

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Bolesławiec kommune og Telemark museum ved avdeling Porselensmuseet Porsgrunn, som begge har lange tradisjoner innenfor keramikk. I tillegg til det nye museet vil det foregå en kunnskapsutveksling- og opplæring innen museumsarbeid, som skal munne ut i en ny utstilling i Bolesławiec og i Porsgrunn. Begge samarbeidspartnere vil bli medlemmer i det europeiske samarbeidsnettverket Den europeiske keramikkruten, noe som vil være svært nyttig for deres videre nettverksbygging innen fagfeltet.  

Telemark museum vil i dette prosjektet dele med seg av sin kunnskap om museumsarbeid (samlingsforvaltning, drift, utstillingsplanlegging og publikumsutvikling). Fra 21. juni – 4. september 2023 vil Telemark museum huse utstillingen “Keramikk dekortert med stempel og pensel: Presentasjon av keramiske fabrikker fra Boleslawiec-regionen». Begge parter forventer at de vil ha stort utbytte av samarbeidet også etter at prosjektet er avsluttet. 

Link til Telemark museums hjemmeside om utstillingen:

Keramikk dekorert med stempel og pensel – Telemark museum

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Bolesławiec Commune

 • Norsk partner

  Telemark museum

 • Partners nettsted

  www.telemarkmuseum.no

 • Andre partnere

  Ceramics Museum in Bolesławiec

 • Beløp

  € 3 323 781,99

Porselensmuseet i Porsgrunn Porselensmuseet i Porsgrunn er en del av Telemark musuem, og forteller Porsgrunds Porselænsfabriks historie.
Foto: Stina Glømmi
Et hvitt utstillingslokale hvor det er stilt ut fargerike keramikkgjenstander i blått, grønt og hvitt
Keramikkutstilling i Porselensmuseet, Telemark Museum Fra utstillingen "Keramikk dekorert med stempel og pensel: Presentasjon av keramiske fabrikker fra Boleslawiec-regionen", åpen fra 21. juni til 4. september 2023
Foto: Karolina Szawica
Et hvitt utstillingslokale hvor det er stilt ut fargerike keramikkgjenstander i blått, grønt og hvitt.
Keramikkutstilling i Porselensmuseet, Telemark Museum Fra utstillingen "Keramikk dekorert med stempel og pensel: Presentasjon av keramiske fabrikker fra Boleslawiec-regionen", åpen fra 21. juni til 4. september 2023
Foto: Karolina Szawica
Et hvitt utstillingslokale hvor det er stilt ut fargerike keramikkgjenstander i blått, grønt og hvitt.
Keramikkutstilling i Porselensmuseet, Telemark Museum Fra utstillingen "Keramikk dekorert med stempel og pensel: Presentasjon av keramiske fabrikker fra Boleslawiec-regionen", åpen fra 21. juni til 4. september 2023
Foto: Karolina Szawica