Pressemelding

Birkebeiner-utgraving med uventede resultater

Den arkeologiske sikringsutgravingen av brønnen på Sverresborg i Trondheim ble avsluttet 17. juni. Overraskende funn gjør at vi har fått helt ny kunnskap om borgen til Kong Sverre.

Publisert: 17. juni 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bildet viser steinfunn fra brønnen på Sverresborg som studeres. Foto: NIKU
Sverresborg 2 Funn av steiner fra brønnen på Sverresborg studeres. Foto: NIKU

Ifølge Kong Sverres saga kastet baglerne en død birkebeiner i brønnen da de inntok borgen i 1197. Sikringsutgravingen har bekreftet at hendelsen skjedde nøyaktig slik den er beskrevet i sagaen. Da Riksantikvaren bestilte utgravingen, var det for å sikre skjelettrestene etter birkebeineren. Det var også et mål å finne ut mest mulig om tiden rundt hendelsen og lære mer om selve hendelsesforløpet.

Vinduer og mynter

Arkeologene fra NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) har funnet mer enn Riksantikvaren hadde våget å håpe på. Nå gjenstår det å forske videre på funnene, men vi kan allerede si følgende: Det meste av skjelettet etter birkebeineren er nå tatt opp av brønnen. Skjelettet viser seg å være overraskende godt bevart, og vil kunne gi mye ny kunnskap om birkebeinerens liv og død. Man har også funnet birkebeineres lærsko, som nå vil undersøkes nøyere.

Bildet viser Skjelettet etter birkebeineren i brønnen på Sverresborg. Foto: NIKU
Funn i brønnen Skjelettet etter birkebeineren i brønnen på Sverresborg. Foto: NIKU

I brønnen er det funnet fint bearbeidet og profilert stein av ypperste kvalitet. Det er også funnet rester av vindusbuer og deler av en steintrapp. NIKUs bygningsekspert mener at borgen trolig var flottere og langt mer påkostet enn det vi til nå har antatt. Historien forteller at da Kong Sverre jaget erkebiskopen i eksil, stagnerte byggingen av Nidarosdomen. Dermed fikk arbeidsledige murere og steinhoggere arbeide på Sverresborg.

Bildet viser Åstedsgransker fra politiet hjelper arkeologene når hendelsesforløpet fra den dramatiske dagen i 1197 skal rekonstrueres. Foto: NIKU
Hjelp til gransking Åstedsgransker fra politiet hjelper arkeologene når hendelsesforløpet fra den dramatiske dagen i 1197 skal rekonstrueres. Foto: NIKU

Stein funnet under utgravingene viser nå en mulig link mellom teknikkene brukt på Nidarosdomen og Sverresborg, og underbygger dermed historien om arbeiderne fra Nidarosdomen.Arkeologene fant en mynt som etter analyse fra NTNU viste seg å være en Sverre-penning. Kong Sverre trykket mynter som en provokasjon mot kirken, noe som har blitt sett på som propaganda. NTNU mener at Kong Sverres myntpresse var lokalisert nettopp på Sverresborg.

Man har funnet store deler av brønnkonstruksjonen fra middelalderen. Dette er sjeldent og sier mye om den arbeidsinnsatsen som ble lagt ned for å sikre en drikkevannskilde til borgen.

Kong Sverre og Sverresborg

Utgravingen av brønnen på Sverresborg har kostet 1.3 millioner og har vart i fire uker. Gjennom utgravingene er det blitt skapt et unikt øyeblikksbilde av hendelsene i 1197.
— Arkeologene på Sverresborg har gjort en fabelaktig innsats. Jeg er sikker på at dette fører til at flere får interesse for historien om Kong Sverre Sigurdsson. Kong Sverre var et strategisk geni som satte markante spor etter seg i norgeshistorien, sier riksantikvar Jørn Holme.

Bildet viser hodeskallen til birkebeineren som her er tatt opp fra brønnen. Foto: NIKU
Opp av brønnen Hodeskallen til birkebeineren er tatt opp fra brønnen. Foto: NIKU
Bildet viser birkebeinerens lærsko, plassert i midten. Foto: NIKU
Lærsko Birkebeineres lærsko kan sees midt i bildet. Foto: NIKU

Den gamle borgruinen ligger i dag midt i friluftsmuseet Sverresborg Trøndelag folkemuseum. Det har vært stor oppmerksomheten rundt utgravingen, noe museet fikk oppleve da de hadde 7000 besøkende sist søndag.

Museet, som har vært en pådriver for arkeologiske undersøkelser av brønnen, har i løpet av utgravingen hatt mer enn 600 skolebarn på besøk for såkalt vannsålding*.

Vannsålding

Vannsålding skjer ved at man legger jord fra utgravingsstedet på en finmasket rist, og skylder jord og sand vekk med vann. Er man heldig ligger det arkeologiske funn tilbake på risten.

Dato 17.06.2016 14:53 endret 23.06.2016 23:39

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153