Pressemelding

Får ros fra Riksantikvaren

21 kommuner får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner.

Publisert: 12. september 2016 | Endret: 18. desember 2019

Flyfoto fra Giske kommune. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren
Giske Kommune Giske kommune er en av de 21 beste kommunene i Riksantikvarens kommunerangering 2016. Her fra Alnes. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

21 kommuner får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner.

De skårer høyest på spørsmål om kompetanse, gode oversikter, planer og penger til kulturminner. Riksantikvaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA (Kommune-stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå).

─ Vi er glade for at stadig flere kommuner rapporterer om godt kulturminnearbeid. Kommunene er helt sentrale i å ta vare på kulturarven, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse.

Dette er de 21 beste kommunene i rangeringen: Bærum, Folldal, Giske, Hå, Karmøy, Kongsvinger, Kristiansand, Lier, Lillehammer, Nedre Eiker, Oslo, Sandnes, Sauherad, Skedsmo, Ski, Suldal, Sunndal, Sveio, Sørum, Tinn og Tønsberg.

Riksantikvarens kommunerangering

Det er tredje gang Riksantikvaren rangerer kommunenes kulturminneforvaltning. Resultatene viser at stadig flere kommuner gjør en større innsats for å ta vare på kulturarven. Det er også flere kommuner som har svart på kulturminnespørsmål for 2015.

KOSTRA som kilde er usikker fordi flere kommuner ikke har rapportert på alle spørsmålene. På spørsmål som ikke er svart på, er det gitt null poeng. Færre kommuner enn i fjor har null poeng i år.

Et av målene med rangeringen er å motivere kommuner til å ta større ansvar for forvaltning av lokale kulturminner.

Spørsmålene vi har brukt fra KOSTRA-rapporteringen er

• Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)
• Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)
• Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng)
• Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i planer eldre enn 2005: 1 poeng)
• Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)

Til sammen gir dette en toppskår på 9 poeng.

Les mer om Riksantikvarens satsing på kommuner her 

Dato 12.09.2016 10:49 endret 12.09.2016 11:27

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153