Pressemelding

Skipsvraket etter Blücher fredet i dag

Krysseren Blücher sank 9. april 1940 ved Askholmene i Drøbaksundet. Nå er vraket etter Blücher fredet, for å sikre skipsvraket som krigsminne og gravminne.

Publisert: 16. juni 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av den tyske krysseren Blücher ble 9. april 1940 senket i Drøbaksundet i Oslofjorden. Foto: NTBs krigsarkiv, Riksarkivet
Blücher Den tyske krysseren Blücher ble 9. april 1940 senket i Drøbaksundet i Oslofjorden. Foto: NTBs krigsarkiv, Riksarkivet

Fredningen ble stadfestet med en høytidelig markering ute i båt ved Askholmene der Blücher sank under annen verdenskrig. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Stortingets visepresident Ingjerd Schou, statssekretær i Utenriksdepartementet Elsbeth Tronstad, statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø, Tysklands ambassadør Axel Berg, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og riksantikvar Jørn Holme var blant dem som var til stede under markeringen.

Det er første gang et skipsvrak fra andre verdenskrig fredes i Norge. Restene etter den tunge krysseren Blücher har stor symbolsk betydning i nyere norsk historie. Senkningen av Blücher 9. april 1940 var en militærhistorisk bragd og viktig for kampen mot den tyske nazismen.

Formålet med å frede Blücher er å sikre kulturhistoriske verdier, beskytte vitenskapelige interesser, sikre skipsvraket som krigsminne og de omkomnes siste hvilested som grav.

Bilde av de fremmøtte: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, statssekretær i Utenriksdepartementet Elsbeth Tronstad, statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø, Stortingets visepresident Ingjerd Schou og Tysklands ambassadør Axel Berg var blant dem som var til stede under markeringen. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren
Blücher Markering Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, statssekretær i Utenriksdepartementet Elsbeth Tronstad, statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø, Stortingets visepresident Ingjerd Schou og Tysklands ambassadør Axel Berg var blant dem som var til stede under markeringen. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Omfanget av fredningen
Fredningen omfatter selve vraket og en sone på 100 meter rundt vraket. Fredningen klargjør jussen rundt dykking på vraket. Det er en utfordring at det blir fjernet gjenstander fra eller ved vraket, også gjenstander fra soldater. Derfor vil dykkeraktiviteten nå reguleres strengt og det blir ikke lov å dykke på vraket uten tillatelse fra Norsk maritimt museum.

Fakta om senkningen av Blücher
Den tunge krysseren Blücher (Schweres Kreuzer Blücher) var et fartøy i Admiral Hipper-klassen. Blücher ble sjøsatt 8. juni 1937 og var operativt fra 20. september 1939. Blücher var 208 meter lang og 21,3 meter bred, og hadde åtte kanoner (hovedskyts), tolv antiluftskyts og tolv torpedorør.

Bilde av Oscarsborg 2. Markeringen fant sted i båt over stedet der Blücher sank 9. april 1940. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren
Oscarsborg II Markeringen fant sted i båt over stedet der Blücher sank 9. april 1940. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

7. april 1940 drar noen skip med kurs for Oslo fra Swinemünde. Underveis kommer enda flere skip til. Flåten som etter hvert nærmer seg Norge består av den tunge krysseren Blücher, i tillegg til krysserne Emden og Lützow og noen mindre fartøyer. Flåten beskytes fra Oscarsborgs hovedbatteri under oberst Birger Eriksen kl. 04.21 den 9. april 1940.

Mannskapet på Blücher teller 1000 mann, i tillegg er omlag 800 mann fra hæren om bord (fra den 163. infanteri divisjon, og Luftwaffe stab).Det blir avfyrt to skudd fra Oscarsborgs hovedbatteri og begge treffer Blücher. Ildledningssentralen settes ut av spill og ammunisjon og flybensin/olje begynner å brenne. Like etter åpner de mindre batteriene på landsiden i Drøbak ild. Et stort antall fulltreffere skader skipets styresystemer. Deretter treffes skipet av to torpedoer fra Oscarsborgs torpedobatteri. Disse torpedoene besegler skipets skjebne. Blücher driver innover Oslofjorden og synker ved Askholmene i Drøbaksundet.

Det har blitt tatt opp deler fra Blücher i mange år. På 1950-tallet tok man opp Blüchers enorme propeller i bronse. To av ankrene ble tatt opp tidlig på 1990-tallet, og står i dag henholdsvis på Aker Brygge i Oslo og i Drøbak.

Dato 16.06.2016 14:04 endret 24.06.2016 09:07

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153