Post 73 Vedlikehold, konservering og dokumentasjon av stavkirker

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til vedlikehold, konservering og dokumentasjon av stavkirker.

Her finner du reglene knyttet til denne tilskuddsordningen: 
Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Målet med tilskuddsordningen er å opprettholde tilstanden til de 28 stavkirkene i landet som ble ferdig restaurert i 2015, gjennom løpende vedlikehold; og å legge til rette for dokumentasjon, kunnskapsutvikling og forskning.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

  • Antall stavkirker med tilstandsgrad 1

3Hvem kan motta tilskudd fra posten, og til hva?

Eiere og forvaltere av stavkirker kan motta tilskudd.

Tilskudd skal gå til tiltak knyttet vedlikehold av stavkirkene, som f.eks. tjæring.  Også tiltak som legger til rette for dokumentasjon, kunnskapsutvikling og forskning på stavkirkene kan motta tilskudd.

4Krav til søknaden

Søknad skal sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

  • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
  • informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til
  • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas
  • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
  • kostnadsoverslag og budsjett
  • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år
  • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.