Footer

Publisert: 19. september 2019 | Endret: 4. mars 2024

Riksantikvaren

Direktoratet for kulturmiljøforvalting

Besøksadresse:
Dronningens gate 13 (kart)
Postadresse:
Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Tlf.: 22 94 04 00

Kontakt oss her

Innsyn og offentlig journal