EØS-midlene

Romania

Romania er kanskje EØS-midlenes vakreste land. Det er stort, og rommer alt fra snøkledde fjelltopper, øde sletteland og kystlinje mot Svartehavet. Som landets natur, er også kulturarven mangfoldig. Landets innbyggere er vennligheten selv, og svært interessert i å utveksle kunnskap og erfaring med partnere fra Norge.

Stavropoleos-klosteret Stavropoleos-klosteret i Bucuresti ble bygget 1724 av den greske munken Ioannikios Stratonikeas. Klosteret ble restaurert på 1900-tallet etter å ha blitt skadet av flere jordskjelv. Foto: Kristin Eliassen, Riksantikvaren

Om programmet

Romanias kultur- og kulturarvprogram er på 29 millioner euro. Midlene skal gå til restaurering og ny bruk av kulturminner, til innovative utstillinger og til kultursamarbeid (se Kulturrådets nettsider for denne delen av programmet). En del av midlene er satt av til prosjekter som skal forbedre situasjonen til landets rom-befolkning.

Programmet skal fokusere på kulturarvens rolle i lokal og regional utvikling med vekt på sysselsetting, opplæring i tradisjonshåndverk og sosial inkludering.

Donau-deltaet Helt øst i Romania renner Donau, Europas nest lengste elv, ut i Svartehavet. Donaudeltaet er hjem til over 300 fuglearter og er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste Foto: Kristin Eliassen, Riksantikvaren

Prosjekter i denne perioden

Prosjektene fra Romanias andre utlysning, «Restoration and revitalization of monuments» er nå valgt ut. Ni prosjekter skal finansieres, og hele fem av disse har norsk partner!

Se listen over alle prosjektene her.

Prosjektene med norsk partner vil etter hvert dukke opp i vår prosjektbank med bilder og utdypende informasjon om prosjektets aktiviteter, mål og partnerskap. I prosjektbanken kan du også finne de fire rumenske prosjektene med norsk partner som ble valgt ut i den første utlysningen.

De utvalgte prosjektene med norsk partner i denne utlysningen er som følger:

Det rumenske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 29.000.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 18.000.000

Status

Reisestøtte
Juli-november 2018, stengt
Juli-september 2019, stengt

Partnermatchingseminar
12.-13. september 2018 – gjennomført

Prosjektmidler
To utlysninger
Utlysning 1, restaurering av objekter – vår 2019, stengt
Utlysning 2, restaurering og revitalisering av monumenter – høst 2019, stengt

Kontakt

Vegard Berggård
Seniorrådgiver

vebe@ra.no

Publisert: 1. april 2020 | Endret: 7. februar 2023