EØS-midlene

Slovakia

Midt i Europa ligger et lite fjelland med mange likhetstrekk med Norge. I Slovakia er det lett å føle seg hjemme. Mange av utfordringene de sliter med der, er de samme som vi har her hjemme: Hvordan få kulturarv til å lønne seg, hvordan gjøre distriktene mer attraktive og hvordan unngå at kulturarvbygninger blir stående tomme?

Kapuchin-kirken i Bratislava
St. Stephan Capuchin Church St. Stephan Capuchin Church i Bratislava er fra 1700-tallet og er dedikert til St. Stephan, Ungarns første konge Foto: Noelle Dahl-Poppe, Riksantikvaren

Om programmet

I Slovakia er 20,5 millioner euro satt av til kulturprogrammet. Av disse er omtrent 16,5 millioner satt av til prosjekter som skal bevare og forbedre Slovakias kulturarv.

Det slovakiske programmet vil i hovedsak fokusere på revitalisering av kulturarv – å finne nye, innovative måter å bruke restaurerte kulturminner på.

Det var én åpen utlysning for 9 millioner euro til prosjekter som skal både restaurere og revitalisere kulturminner. I tillegg til den åpne utlysningen vil dette programmet inneholde to pre-definerte prosjekter (PDP).

Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet. Foto: Peter Kling
Pro Monumenta I Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet Pro Monumenta I. Foto: Peter Kling

Prosjekter i denne perioden

Prosjektene fra Slovakias utlysning, “Open Call on the support of restoration and revitalization of cultural heritage” er nå valgt ut. Totalt ble 19 prosjekter tildelt finansiering, hvorav 15 har norsk partner!

Prosjektene med norsk partner vil etter hvert dukke opp i vår prosjektbank med bilder og utdypende informasjon om prosjektets aktiviteter, mål og partnerskap.

De utvalgte prosjektene med norsk partner i denne utlysningen er som følger:

Programmets pre-definerte prosjekter

«Pro Monumenta II»

Dette prosjekteter en videreføring av et prosjekt under den forrige finansieringsperioden, «Pro Monumenta». I den forrige perioden ble det opprettet tre team av inspektører, som i hver sin varebil utstyrt som verksted, reiste rundt i Slovakias regioner og inspiserte kulturminner, skrev rapporter og utformet anbefalinger for eierne av disse kulturminnene om hvordan de best burde ivaretas. Dette arbeidet vil fortsette med «Pro Monumenta II».

Riksantikvaren er norsk partner i dette prosjektet.

«Red Monastery – Reborn»

Dette prosjektet omfatter «Červený Kláštor» – et middelalderkloster nord i Slovakia, på grensen til Polen. Klosteret, som ble bygget tidlig på 1300-tallet og er et nasjonalt kulturminne, har de siste tiårene blitt restaurert og store deler av det revitalisert, med nytt museum og overnattingsfasiliteter. Det pre-definerte prosjektet «Red Monastery – Reborn» vil fortsette revitaliseringsarbeidet og bl.a. gjeninnføre noen av klosterets opprinnelige aktiviteter, som ølbrygging og produksjon av urtemedisiner etter munkenes gamle oppskrifter.

Norsk Kulturarv og Fortidsminneforeningen er norske partnere i dette prosjektet.

Det slovakiske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 20.500.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 16.500.000

Status

Reisestøtte:
Én utlysning, sommer/høst 2019, stengt

Partnermatchingseminar:
11.-13. juni 2019, gjennomført

Prosjektmidler:
Én utlysning, høsten 2019, stengt

Kontaktperson

Andreas Skauen Pedersen
andreas.skauen.pedersen@ra.no

Partnerhenvendelser

    Publisert: 1. april 2020 | Endret: 22. desember 2022