Klima

Økte snølaster på tak

Store snømengder er ikke en ny problemstilling i Norge, men klimaendringene kan endre lokale forhold. En økning av nedbørsmengder og temperaturen, vil antakelig føre til at deler av landet får mer våt og tung snø enn før. Samtidig vil andre områder få mindre snø og mer regn i vintermånedene. Hyppigere skifte mellom plussgrader og minusgrader fører også til mer smelting og ising som kan gjøre skader.

Eldre driftsbygning som har kollapset på grunn av store snømengder og fordi taket ble måkt på den ene sida slik at det oppsto skjevbelastninger i tillegg til stor vekt. Foto: Nils Inge Lorentsen
Økte snølaster på tak. Eldre driftsbygning som har kollapset på grunn av store snømengder og fordi taket ble måkt på den ene sida slik at det oppsto skjevbelastninger i tillegg til stor vekt. Foto: Nils Inge Lorentsen.

Mer nedbør og større belastninger fra våt snø vil spesielt kunne ramme de deler av landet som tidligere har vært preget av et vinterklima med temperaturer stabilt under frysepunktet og som etter den forventede temperaturøkningen, vil preges av varierende vintertemperaturer over og under frysepunktet (ca. -3 °C og kaldere). Dette vil føre til at snøen som tidligere har vært kald og lett i disse områdene, og som lett blåste av takene, kan bli tung og våt, og bli liggende på taket. Ising vil i noen områder bli et økende problem. Dette kan gi skader på gesims, svekkelse av tak- og veggkonstruksjonen, i verste fall helt eller delvis kollaps og skader på taktekking, renner og nedløp.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 9. februar 2022