Nyheter

Liste over kulturminner og kulturmiljøer som Riksantikvaren skal ha forvaltningsansvaret for fra 1.januar 2020

Listen over kulturminner og kulturmiljøer som Riksantikvaren skal ha forvaltningsansvaret for fra 1.januar 2020, samt beskrivelse av prosess for endringer i denne listen er nå klar.

Publisert: 6. desember 2019 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av Heddal Stavkirke. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren
Heddal Stavkirke Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Med utgangspunkt i høringsnotatet fra Riksantikvaren i forbindelse med endringer i forskrift om myndighet etter kulturminneloven «18-00-00849-1 Høringsnotat – til forskrift om myndighet etter kulturminneloven», datert 21.mars 2018, er det gjort et uttrekk fra Askeladden over hvilke kulturminner og kulturmiljøer som omfattes. Fra 1.januar 2020 vil kulturminnene på listen være ‘tagget’ i Askeladden med «Riksantikvarens liste 2020».

Listen er samlet i et excelark (last det ned i kolonnen til høyre på denne siden) som viser:

  • Nasjonal oversikt over lokaliteter og frittstående enkeltminner Riksantikvaren skal ha forvaltningsansvaret for fra 1.januar 2020.
  • Fylkesvis oversikt over lokaliteter med tilhørende enkeltminner, samt frittstående enkeltminner, som Riksantikvaren skal ha forvaltningsansvaret for fra 1.januar 2020.

Prosess for endring av listen over kulturminner og kulturmiljøer som Riksantikvaren skal ha forvaltningsansvar for fra 1.januar 2020 finner dere også der.