Pressemelding

Pressemeldinger

Bilde av Gamle Vossebanen. Foto: Museet Gamle Vossebanen

Gamle Vossebanen fredet

Gamle Vossebanen åpnet i 1883 og var første del av Bergensbanen. Nå er strekningen Tunestveit-Midtun fredet.

Publisert: 19. september 2016 | Endret: 18. desember 2019

Flyfoto fra Giske kommune. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Får ros fra Riksantikvaren

21 kommuner får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner.

Publisert: 12. september 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Solobservatoriet. Foto: Snøhetta

Nå er Solobservatoriet på Harestua fredet

Solobservatoriet på Harestua i Oppland har hatt internasjonal betydning for både forskning og militære interesser. Nå har Riksantikvaren fredet Solobservatoriet.

Publisert: 11. august 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Hesnes båke i Grimstad i Aust-Agder, -et av de første offisielle sjømerkene langs norskekysten. Båken ble oppført i 1823. Foto: Riksantikvaren

21 kystanlegg fredet

8. august ble flere av Kystverkets sjømerker og havneanlegg fredet. Denne maritime kulturarven finner vi langs hele kysten, fra Vardø i nord, via Mandal i sør, til Hvaler i øst.

Publisert: 8. august 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Norges Banks tidligere hovedkontor på Bankplassen 4 i Oslo huser i dag Museet for samtidskunst. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Norges Bank fredet

Riksantikvaren har nå fredet Norges Banks gamle hovedkontor i Oslo, sammen med fire av Norges Banks tidligere avdelingskontorer.

Publisert: 23. juni 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bildet viser steinfunn fra brønnen på Sverresborg som studeres. Foto: NIKU

Birkebeiner-utgraving med uventede resultater

Den arkeologiske sikringsutgravingen av brønnen på Sverresborg i Trondheim ble avsluttet 17. juni. Overraskende funn gjør at vi har fått helt ny kunnskap om borgen til Kong Sverre.

Publisert: 17. juni 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av den tyske krysseren Blücher ble 9. april 1940 senket i Drøbaksundet i Oslofjorden. Foto: NTBs krigsarkiv, Riksarkivet

Skipsvraket etter Blücher fredet i dag

Krysseren Blücher sank 9. april 1940 ved Askholmene i Drøbaksundet. Nå er vraket etter Blücher fredet, for å sikre skipsvraket som krigsminne og gravminne.

Publisert: 16. juni 2016 | Endret: 18. desember 2019

Flyfoto av Hanaland i Rogaland. Her ligger tufter, gravhauger rydningsrøyser og sammenraste steingjerder kant-i-kant med et moderne industriområde. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum, UiS.

De eldste sporene i jordbrukslandskapet

I mer enn elleve tusen år har det bodd mennesker her i landet. Arkeologiske kulturminner er stort sett de eneste kildene vi har til forhistorien. Heftet «De eldste sporene i jordbrukslandskapet» gir innblikk i hva slags kulturminner som kan finnes i landskapet

Publisert: 27. mai 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bildet er fra Einstadbøvoll gard i Sveio. Foto er lånt fra Sveio Kommune

Kulturminneplaner i 50 nye kommuner

Riksantikvaren gir i år 50 kommuner penger til å lage kulturminneplaner. Dermed har over halvparten av landets kommuner fått støtte til dette arbeidet.

Publisert: 6. april 2016 | Endret: 18. desember 2019

Publisert: 15. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020