Bevaringsprogramma

Brannsikring av stavkyrkjene

Målet til bevaringsprogrammet er å halde brannsikringa av stavkyrkjene på eit høgt nivå.

Ringebu Stavkirke Foto: Ukjent, Riksantikvaren

I løpet av mellomalderen blei det truleg bygd over 1000 stavkyrkjer i Noreg. I dag står kun 28 stavkyrkjer igjen. Dei er unike byggverk i tre, både i norsk og internasjonal samanheng.

Brannsikring av stavkyrkjene

Å unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdiar er eitt av die fem nasjonale måla for brannvernarbeidet ifølgje Stortingsmelding nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet.

Brannsikring av stavkyrkjene har vert prioritert dei siste tiåra. Riksantikvaren bruker i dag betydelige midlar på å opprettholde eit høgt tryggleikssnivå i desse kyrkjene.

Relevante lenker

Her finn du lenke til rapportar frå instandsettinga av stavkyrkjene

Rapportar – Stavkyrkjene

Publisert: 15. desember 2019