Bevaringsprogramma

Freda bygninger i privat eie

Målet til bevaringsprogrammet er at alle freda bygninger i privat eie skal være satt i stand til et ordinært vedlikeholdsnivå.

Tilskudd til kulturminner
Middelalderloftet på Søre Eide i Nore i Numedal blir satt i stand gjennom bevaringsprogrammet for freda bygninger i privat eie. Hoveddelen av arbeidet består i reparasjon av svalganger og sviller. Foto: Kjell Andresen, Riksantikvaren

Det er i dag ca. 3 400 freda bygninger i privat eie (FRIP) i Norge. Dette kan være alt fra herregårder til husmannsplasser. Nær halvparten av disse bygningene er i god stand, mens de øvrige trenger moderat eller omfattende istandsetting.

Tilskudd til private eiere gjennom bevaringsprogrammet

Det kan være ressurskrevende å eie et fredet hus, og mange private eiere av freda bygninger gjør en stor innsats for å holde denne delen av kulturarven i hevd.

Gjennom bevaringsprogrammet for freda bygninger i privat eie kan eierne få støtte til konkrete istandsettingsprosjekter og sikringstiltak etter søknad.

Både automatisk freda bygninger (fra før 1650) og vedtaksfreda bygninger, er en del av bevaringsprogrammet.

Hvordan fordeles midlene?

Fylkeskommunene fordeler midlene til private eiere av freda bygninger fra etter 1537.

Les mer om tilskuddsordningen for bygninger og anlegg etter 1537, og hvordan du går fram for å søke, her.

Riksantikvaren gir direkte tilskudd til private eiere av middelalderbygninger (før 1537).

Les mer om tilskuddsordningen for bygninger, ruiner og anlegg fra middelalderen, og hvordan du går fram for å søke, her.

Mari og Mathias Snerle
Mari og Mathias Snerle driv garden Sygard Snerle. Foto: Anja Heie Riksantikvaren.

Relevante dokumenter

Prosjektplan (FRIP) – 2013-2020

Publisert: 14. desember 2019