Veileder for bedre planlegging i sjøområdene

Veilederen gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- og bygningsloven (pbl.). Med kystnære sjøområder, også omtalt som sjø/sjøområder,menes områdene fra der salt sjø møter land, definert som alminnelig høyvannsstand,og ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen. Dette samsvarer med virkeområdet til plan- og bygningsloven i sjø. Veilederen tar også opp enkelte forhold knyttet til landarealene med strandsonen. Veilederen ligger som nettside på regjeringen.no sine sider

Current View