Sikring, beredskap og krise­håndtering for kultur­minner

De siste årene har branner i verneverdige trehusbebyggelser vært hyppige, og de ekstreme nedbørsmengdene som kommer med ujevne mellomrom har vist hvor sårbare vi er for følgene av klimaendringene.

NIKU har utviklet en veileder for sikring, beredskap og krisehåndtering for kulturminner for ansatte i kommunal, regional og nasjonal forvaltning. Les veilederen under, eller les mer om veilederen på NIKU sine sider.

Current View