Sektorvise landsverneplaner og fredningsvedtak

Kystverket

Kystverkets landsverneplan for maritim infrastruktur omfatter et utvalg sjømerker og havner. De viser hvilken betydning god merking av kysten og trygge havner alltid har hatt for sjøfarende, og gir et viktig bilde av vår fiskerihistorie.

Silda Fiskerihavn Foto: Kystverket

Kystverket er en etat med en lang historie. De eldste sikre kildene vi har når de gjelder maritim infrastruktur stammer fra vikingtiden og tidlig middelalder.

Hva omfatter landsverneplanen?

Kystverket har i samarbeid med Riksantikvaren utarbeidet en plan for kulturminner knyttet til deres virksomhet.

Landsverneplanen foreslår vern av 35 sjømerker og 22 havner.  I tillegg omfatter planen en loshytte, et bøyenaust, et ballastmerke og et fortøyningskar. Planen presenterer også to viktige kanaler og et sluseanlegg. Landsverneplanen omfatter også tidligere fredete fyrstasjoner og tåkeklokker.

Planen ble oversendt Riksantikvaren i 2009. Kystverket, Kystverkmusea og Riksantikvaren har i etterkant hatt et nært samarbeid i arbeidet fram mot fredningsvedtak for de utvalgte objektene.

Fredningsvedtak

Fredningsvedtaket gjelder de 21 kompleksene i listen under.

I oversikten nedenfor finner du fredningsvedlegget for hvert enkelt anlegg.

Publisert: 13. desember 2019