SEKTORVISE LANDSVERNEPLANER OG FREDNINGSVEDTAK

Statens vegvesen

4 nye kulturminner fra Statens vegvesen blir fredet i den reviderte landsplanen, og det er gjort endringer i fredningsforskriften for over 100 veianlegg, bruer og byggverk.

Landsverneplan for Statens vegvesen omfatter også Jordanfoss trallebane.
Jordanfoss trallebane i Sør-Varanger Foto: Siv Annie Henriksen

Med over 100 fredete kulturminner har Statens vegvesen den største statlige samlingen av fredede eiendommer. Samlet viser de hvordan vi har ferdes gjennom landet vårt siden tidenes morgen.

Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) er fredet i SKE-forskriften som ble vedtatt 2011. Bygninger, veganlegg og bruer i statlig eie ble fredet i fire forskjellige fredingsforskrifter som ble vedtatt før SKE-forskriften.
Statens vegvesen og Riksantikvaren har gått gjennom disse for å tydeliggjøre formål og omfang på fredningene. Fredningsforskriftene for veier, bruer og byggverk i landsverneplanen for Statens vegvesen inkorporeres nå som egne kapitler i SKE-forskriften.

Noen endringer vedtas:

  • To veistrekninger fredes; Jordanfoss trallebane og Bergenske kongeveg – Galdane
  • En kai og en bru fredes: Salhus ferjekai og Grjotland bru
  • Fredning av Naglestad brøytestasjon oppheves

De fredete anleggene utgjør 105 anlegg fordelt på 78 kommuner i samtlige fylker.

Kap.29 - Veganlegg i SKE forskriften

Kap.30 - Bruer i SKE forskriften

Kap.31 - Byggverk i SKE forskriften

Veier

Publisert: 17. november 2022 | Endret: 18. november 2022