Siste nytt

Nyheter

Fredning

Sandviksbodene i Bergen

–  Trehusrekkene langs sjøen i Bergen er kjend over heile verda, seier riksantikvar Hanna Geiran, og no kjem fleire på lista.

Publisert: 16. mai 2024

Innsigelse mot Lilletorget 1: Prosjektet sett fra Akershus.
Nyheter

Fortsatt innsigelse på Lilletorget 1 i Oslo

Entra eiendom har levert et nytt planforslag om høyhus på Lilletorget 1, men prosjektet er fortsatt for høyt. Derfor reiser Riksantikvaren innsigelse.  

 

Publisert: 16. mai 2024

Nyheter

Krig og kulturarv

Kulturarv og kulturminner blir ofte ødelagt i krig. Det er ikke tilfeldig. Konvensjonene til FN-organisasjonen Unesco skal hindre dette.

Publisert: 14. mai 2024 | Endret: 16. mai 2024

Kulturlandskap på Lista i Agder.
Høringer og kunngjøringer

Skal ta vare på landbrukets kulturmiljø

Riksantikvaren sender nå et forslag til nasjonal bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljøer ut på høring. Høringsfristen er 30. juni 2024.

Publisert: 10. mai 2024 | Endret: 13. mai 2024

Nyheter

50 innspill til kystens kulturmiljøer

Den nye bevaringsstrategien for kystens kulturmiljøer har vært på høring, og strategien har blitt tatt godt imot.

Publisert: 8. mai 2024 | Endret: 13. mai 2024

Kulturmiljøkompetanse og kulturmiljøplaner: Longyearbyen får midler i 2024.
Nyheter

Styrker kulturmiljø i kommunene med 9,3 mill.

Riksantikvaren har totalt fordelt 9,3 millioner på tilskudd og kurs for å heve kunnskapen om kulturminner, kulturmiljø og landskap i kommunene.  

Publisert: 6. mai 2024 | Endret: 13. mai 2024

Metallsøk på Sem.
Nyheter

– Metallsøkere gir oss mer kunnskap om fortiden

Metallsøk har blitt en vanlig hobby, og funnene de gjør bidrar til å fylle kunnskapshull om historien vår. Riksantikvarens veileder for metallsøk forteller deg hvordan du kan gjøre det riktig.  

Publisert: 30. april 2024 | Endret: 3. mai 2024

Skisse til planforslag for kvartal i Sarpsborg. Riksantikvaren har innsigelse.
Nyheter

Innsigelse i Sarpsborg

Riksantikvaren reiser innsigelse mot kvartal 256 i Sarpsborg, og krever bedre tilpasning av de nye bygningene til det verdifulle bymiljøet.  

Publisert: 24. april 2024 | Endret: 3. mai 2024

Ikke kategorisert - no

Trekurset 2024 er i gang!

The International Course on Wood Conservation Technology (ICWCT) 2024 starter mandag 22. april.

Publisert: 22. april 2024 | Endret: 3. mai 2024

1 2 3 95

Pressemeldinger – arkiv

Fra og med 2023 samles alt av saker, inkludert pressemeldinger, under «Nyheter».

Her finner du det historiske arkiver til pressemeldinger >2022

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 15. januar 2024